Je základní variantou z naší nabídky a obsahuje zákonem stanovený rozsah výuky a výcviku.

„Kurz zaměřený pro nenáročné klienty, kteří cítí potřebu vlastnit řidičské oprávnění“

Už u této ekonomické varianty je výuka teorie individuální dle potřeb klienta. Klient dostane výukové CD zdarma a učebnici autoškoly za zvýhodněnou cenu. Praktický výcvik je však základní v zákonem stanoveném rozsahu, tedy 28 hodin praktického výcviku jízdy vozidlem.

Délka kurzu je minimálně 50 dní.

Základní kurz obsahuje:
  • Individuální výuka dle potřeb klienta
  • CD zdarma + učebnice za zvýhodněnou cenu
  • 28 hodin praktické výuky
  • Délka kurzu minimálně 50 dní

U všech variant naší nabídky kurzů je pravidlem, jedno vozidlo, jeden instruktor po celou dobu praktického výcviku a závěrečné zkoušky! Změna vozidla, případně instruktora je možná pouze na žádost klienta!

Co lze se skupinou B?
B – osobní a dodávkové automobily do maximální hmotnosti 3500 Kg s maximálně 8 místy + řidič

V rámci rovnocennosti řidičských oprávnění v souladu s ust.§ 81, zák. č.361/2000 Sb lze řídit:
B1 – jsou zařazena čtyřkolová motorová vozidla s výjimkou vozidel, jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW a hmotnost v nenaloženém stavu nepřevyšuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě zboží.

Jakou motorku lze řídit?
AM – mopedy max. rychlostí 45 KM/H a objemu do 50ccm nebo tříkolky a objemu do 50ccm ma. výkonem 4kW nebo čtyřkolová vozidla o max. hmotnosti 350 kg v nenaloženém stavu a objemu do 50ccm nebo výkonu 4kW.
A1 – lehké motocykly max. 11kW a objem do 125ccm pouze s automatickou převodovkou (Pouze na území ČR).

Jaký vozík lze řídit?
Přívěs maximálně o celkové hmotnosti 750 Kg a souprava maximálně 3500 Kg.
S rozšířením souprava max. 4250 Kg.
Řidičské oprávnění udělené pro skupinu B opravňuje držitele, který dosáhl věku 21 let, také k řízení tříkolových vozidel zařazených do skupiny A.


Více informací na tel: +420 603 887 086