„Řidičské oprávnění s jistotou. Pojištění následného výcviku v případě neúspěchu u zkoušky.“

Koncipován tak, aby se klient v krátkém časovém rozmezí stihl připravit plně na závěrečné zkoušky. Výhodou pro klienta je, individuální výuka dle jeho potřeb. Klient dostane učebnici autoškoly a výukové CD zdarma. Přidanou hodnotou kurzu je rozšířený rozsah praktického výcviku jízdy vozidlem, 30 vyučovacích hodin! Tedy o 2 nadstandardní vyučovací hodiny praktického výcviku jízdy vozidlem navíc!

Bonusem v ceně kurzu jsou dvě přenosné kondiční jízdy, které můžete využít po obdržení řidičského průkazu na oživení svých dovedností, nebo je můžete darovat např. svému bližnímu z rodiny.

Bonus je možno také uplatnit při výuce jako doplňující výcvik po ukončení základní výuky, před jakoukoliv zkouškou!

Délka tohoto kurzu je minimálně 30 dní!

Standardní kurz obsahuje:

  • Individuální výuka, dle potřeb klienta
  • 30 hodin praktické výuky
  • Zdarma výukové CD + učebnice
  • 2 přenosné kondiční jízdy
  • Délka minimálně 30 dní

U všech variant naší nabídky kurzů je pravidlem, jedno vozidlo, jeden instruktor po celou dobu praktického výcviku a závěrečné zkoušky! Změna vozidla, případně instruktora je možná pouze na žádost klienta!

Co lze se skupinou B?
B – osobní a dodávkové automobily do maximální hmotnosti 3500 Kg s maximálně 8 místy + řidič

V rámci rovnocennosti řidičských oprávnění v souladu s ust.§ 81, zák. č.361/2000 Sb lze řídit:
B1 – jsou zařazena čtyřkolová motorová vozidla s výjimkou vozidel, jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW a hmotnost v nenaloženém stavu nepřevyšuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě zboží.

Jakou motorku lze řídit?
AM – mopedy max. rychlostí 45 KM/H a objemu do 50ccm nebo tříkolky a objemu do 50ccm ma. výkonem 4kW nebo čtyřkolová vozidla o max. hmotnosti 350 kg v nenaloženém stavu a objemu do 50ccm nebo výkonu 4kW. A1 – lehké motocykly max. 11kW a objem do 125ccm pouze s automatickou převodovkou (Pouze na území ČR).

Jaký vozík lze řídit?
Přívěs maximálně o celkové hmotnosti 750 Kg a souprava maximálně 3500 Kg. S rozšířením souprava max. 4250 Kg. Řidičské oprávnění udělené pro skupinu B opravňuje držitele, který dosáhl věku 21 let, také k řízení tříkolových vozidel zařazených do skupiny A.

Více informací na tel: +420 603 887 086