Je základní variantou z naší nabídky a obsahuje zákonem stanovený rozsah výuky a výcviku.

„Kurz zaměřený na klienty, kteří již mají zkušenost s jízdou na malém motocyklu nebo skútru“

Nelze jej tedy doporučit klientům, kteří na motocyklu nejezdili vůbec, tito si budou muset případně dle vlastních schopností a dovedností k této ekonomické variantě dokupovat doplňující jízdy dle vlastního uvážení.

Už u této ekonomické varianty je výuka teorie individuální dle potřeb klienta. Klient dostane výukové CD zdarma a učebnici motoškoly za zvýhodněnou cenu.

Praktický výcvik je základní v zákonem stanoveném rozsahu, tedy 13 hodin praktického výcviku jízdy motocyklem.

Základní kurz sk. A obsahuje:

  • Individuální výuka dle potřeb klienta
  • Výukové CD zdarma + učebnice motoškoly za zvýhodněnou cenu
  • 13 hodin praktického výcviku

U všech variant naší nabídky kurzů je pravidlem, jeden motocykl, jeden instruktor po celou dobu praktického výcviku a závěrečné zkoušky! Změna instruktora je možná pouze na žádost klienta!

Co lze se skupinou A?

  • Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj.
  • Tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW.
  • Opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin A1 a A2.
  • Čtyřkolová vozidla o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg.
  • Více informací na tel: +420 603 887 086