Je střední cestou z naší nabídky a obsahuje rozšířený rozsah výuky a výcviku nad rámec stanovený zákonem, navržen k dobré úspěšnosti při složení závěrečné zkoušky.

„Kurz zaměřený na klienty, kteří na motocyklu nejezdili vůbec“

Koncipován tak, aby se klient v krátkém časovém rozmezí stihl připravit plně na závěrečné zkoušky. Výhodou pro klienta je, individuální výuka dle jeho potřeb. Klient dostane učebnici motoškoly a výukové CD zdarma.

Přidanou hodnotou této varianty je rozšířený rozsah praktického výcviku jízdy motocyklem na 17 vyučovacích hodin.

Tedy o 4 nadstandardní vyučovací hodiny praktického výcviku jízdy motocyklem více, než je zákonem stanoveno. Tyto jsou zaměřeny hlavně na samostatnou jízdu s doprovodným vozidlem (2 vyučovací hodiny) a na nácvik ovládání motocyklu na cvičišti (2 vyučovací hodiny).

Rozvržení nadstandardních výcvikových hodin lze měnit dle potřeb a dovedností klienta.

Standardní kurz sk. A obsahuje:

  • Individuální výuka dle potřeb klienta
  • Zdarma výukové CD + učebnice motoškoly
  • 17 hodin praktického výcviku

U všech variant naší nabídky kurzů je pravidlem, jeden motocykl, jeden instruktor po celou dobu praktického výcviku a závěrečné zkoušky! Změna instruktora je možná pouze na žádost klienta!

Co lze se skupinou A?

  • Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj.
  • Tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW.
  • Opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin A1 a A2.
  • Čtyřkolová vozidla o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg.

Více informací na tel: +420 603 887 086