Průběh výuky

Co pro to musím udělat?

Stáhnout formuláře:
Posudek zdravotní způsobilosti
Posudek zdravotní způsobilosti PDF
Žádost o přijetí k výuce a výcviku
Žádost o přijetí k výuce a výcviku PDF
Vyplnit řádně dle předtisku. Veškeré správně vyplněné údaje jsou důležité.


Doporučujeme:

 • Vyplnit E-mailovou adresu, na kterou Vám budou zasílány přístupové údaje pro On-line komunikaci.
 • Navštívit praktického lékaře, následně domluvit schůzku v autoškole.
 • teoretickou výuku předpisů o provozu vozidel, první pomoci, údržby a ovládání vÿidሴҀ.

 • Zvládnout praktický výcvik v řízení motorových vozidel (jízdy), první pomoci, údržbě a ovládání vozidel.


Zkoušky odborné způsobilosti:
 • Kurz pro Vás začíná první hodinou teoretické výuky, poté teprve začíná praktický výcvik v řízení vozidel.
 • Výuka teoretické části přípravy probíhá individuálním způsobem formou tématických konzultací.
 • Minimální rozsah teoretické výuky a praktického výcviku je dán zákonem dle jednotlivých skupin řidičských oprávnění a je státem dozorován.
 • Teoretická výuka probíhá v učebně autoškoly, čtyři dny v týdnu, od pondělí do čtvrtka pokaždé od 15:00 hodin.
 • Každé pondělí probíhá úvodní a závěrečná hodina. Jejich náplní je administrativa, seznámení s organizací výuky, závěrečné testy, seznámení s výukovými materiály a jejich prezentace.
 • Tématické hodiny první pomoci a ovládání a údržby vozidel probíhají ve středu.
 • Ostatní dny konzultace Pravidel silničního provozu a teorie a zásady bezpečné jízdy.
 • Praktická výuka probíhá ve výcvikových vozidlech, kdy každému klientovi je přidělen jeden instruktor a vozidlo na celou dobu výcviku.
 • Změna vozidla, případně instruktora je možná pouze na žádost klienta.
 • S tímto vozidlem a instruktorem je prováděn výcvik v řízení vozidel a praktická část výuky v ovládání a údržbě.
 • Zároveň také zkouška z odborné způsobilosti.
 • Praktická výuka první pomoci probíhá na učebně autoškoly ve středy v předem oznámeném termínu, za pomocí didaktických pomůcek.
 • Po zvládnutí výuky, výcviku a závěrečném testu je klient přihlášen ke Zkoušce z odborné způsobilosti na Úřadu obce s rozšířenou působností v nejbližším možném termínu.Tento kurz je určen pro řidiče s řidičským oprávněním, kteří se chtějí v řízení zdokonalit.

 • pro řidiče kteří dlouho neřídili
 • pro řidiče kteří jsou těsně po kurzu a zkouškách