Kurz ŘO sk. A Cena zahrnuje: Cena kurzu
Základní kurz
teorie - 26 vyuč. hodin
výcvik -13 vyuč. hodin
učebnice/výukové CD
zapůjčení ochranného oděvu, přilby/ochrannou kuklu
výuku teorie/ výcvik na motocyklu
13.990,-
Sdružený výcvik A / B učebnice/výukové CD
zapůjčení ochranného oděvu, přilby/ochrannou kuklu
výuku teorie
výcvik ve vozidle a na motocyklu
21.480,-
Rozšíření z A1 - A
teorie - 16 vyuč. hodin
výcvik - 7 vyuč. hodin
učebnice /výukové CD
zapůjčení ochranného oděvu a
přilby/ochrannou kuklu
výuka teorie/ výcvik na motocyklu
8.990,-
Rozšíření z A1-A2 / A2-A
Dva roky praxe
zkouška odborné způsobilosti
zapůjčení ochranného oděvu,
přilby/ochrannou kuklu
2 x výcviková jízda 45 min
4.990,-
Standartní kurz
teorie - 26 vyuč. hodin
výcvik - 18 vyuč. hodin
učebnici/výukové CDzapůjčení ochranného oděvu a
přilby/ochrannou kuklu výuku teorie/
výcvik na motocyklu
16.990,-
Vrácení odebraného ŘP
zkouška odborné způsobilosti
zapůjčení ochranného oděvu a
přilby/2 x výcviková jízda 45 min
4.490,-
Převod z jiné autoškoly admin. poplatek
výuka a výcvik
2.750,-
Převod z jiné autoškoly ke zkoušce zapůjčení ochranného oděvu a přilby/
2 x výcviková jízda 45 min
4.990,-
Kondiční jízdy Vyučovací hodina 45min 750,-
Přistavení vozidel ke zkoušce 750,-
Popl. za nedostavení se k
výcviku - pokuta
Náklady spojené s výcvikem 750,-
Ztráta průkazky 400,-
Pomůcky k výuce
- učebnice + výukové CD - set
- učebnice motoškola
- hygienická kukla

Učebnice pro klienty motoškoly zdarma

Každý klient si musí zakoupit nebo mít vlastní

200,-
200,-
200,-

Učebnice dáváme klientům zdarma !!!
Dabl kurz a promo cena – sleva 1.000,-Kč z ceny kurzu pro každého klienta !!!
- dělí se autoškola 500,-/lektor 500,-
Dabl kurz = dva a více klientů nastupujících současně !!!
Promo cena – pro zájemce z řad rodiny/rodinných přátel/zaměstnanců PČR

Slevu lze uplatnit na všechny typy kurzů.
Poplatek úřadu obce za první zkoušku - 700,- /opakovaná z PP - 100,- /opakovaná z PJ - 400,- !!!

Poplatek za zkoušku 750,- (administrativní poplatek / přistavení vozidla + účast lektora) !!!
500,- poplatek autoškola / 250,- lektor

Poplatek se nehradí při první zkoušce u Standartních a VIP kurzů !!!
Poplatek autoškole při opakování testu z PSP 200,- Kč !!!100,- poplatek autoškola / 100,- lektor

Kurz ŘO sk. B Cena kurzu
Základní kurz
délka 50 dní a více teorie
36 vyuč. hodin dle ISP výcvik
28 vyuč. hodin
výuka teorie - učebna
výcvik 28 vyuč. hodin
12.490-
Standartní kurz
- délka 30 dní a více
- výcvik - 30 vyuč. hodin
Bonus
2 x kondiční jízda po vydání ŘP
45 min. přenosná do výcviku
- učebnici
- výuku teorie na učebně
- výcvik ve vozidle
- př. vozidla k 1. zkoušce
- Bonus
13.990,-
VÝUKA V CIZÍM ZAZYCE - teorie
-36 vyuč. hodin dle ISP výcvik
- 32 vyuč. hodin
Bonus 2 x kondiční jízda po
vydání ŘP 45 min. přenosná do výcviku
- učebnici
- výuku teorie na učebně
- výcvik ve vozidle
- př. vozidla k 1. zkoušce
- Bonus
16.990,-
Rychlokurz – příplatek 3.000,-
Studentská sleva Slevu lze uplatnit studenty
na kurz dle vlastního
výběru
500,-
Dabl kurz – sleva Slevu lze uplatnit na kurz
dle vlastního výběru při nástupu
dvou a více žadatelů do jednoho
kurzu
1000,-
Výuka výcvik v případě neúspěšné zkoušky Výuka
Výcvik
2.790,-
8.490,-
Vrácení odebraného ŘP Cena zahrnuje:
2 x výcviková jízda 45 min
3.490,-
Převod - jiná autoškola
admin. poplatek
výuka a výcvik
Cena individuálně dle protokolu
o výuce a výcviku
2,490,-
Převod ke zkoušce jiná autoškola Cena zahrnuje:
2 x výcviková jízda 45 min.
3.490,-
Kondiční jízdy
pro držitele ŘO sk. B
Vyučovací hodina 45 min. 400,-
Pokračovací kurzy
zdokonalovací tématické kurzy
pro držitele ŘO sk. B
Cena zahrnuje:
6 x výcviková jízda 45 min
K obnovení, prohloubení nebo zdokonalení
dovedností pro držitele ŘO sk. B
s tematickým zaměřením:
-orientace v provozu
-pro maminky s dětmi
ovládání vozidla za nepříznivých
klimatických podmínek bezpečné
a úsporné jízdy
1.990,-
Přistavení vozidla ke zkoušce 400,-
Pokuta za nedostavení se k výcviku bez
předchozí omluvy nebo ztráty
průkazky
400,-
Školení řidičů referentů Pro firmy a kolektivy individuálně
dle počtu školených osob
150,-
Učebnice Pro klienty kurzů zdarma 200,-
Slevy nelze sčítat – lze uplatnit pouze jeden typ slevy